Kitchen Towel White KT428W Lemon and Blueberries

Kitchen Towel White KT428W Lemon and Blueberries

Regular price $11.00

Kitchen Towel 100% Cotton flour sack
19"X20"